Camping

Surveillance ( Auto / Fiets / Lopend ), uren worden aangepast aan behoefte van de klant.

Bij de beveiliging moet U niet alleen denken aan preventie voor Inbraak, maar ook aan het voorkomen van Brand en Vandalisme of andere Onveilige situaties op het campingterrein.

Onze beveiligers rijden of lopen verschillende periferie controle ronden.
In de periferie ronden wordt de omgeving van de camping gecontroleerd op verdachte omstandigheden betrekking tot aanwezige verdachte auto's of personen.
Daarnaast de Brandblussers / Brandputten of deze vrij toegankelijk zijn en of risicovolle
Bijvoorbeeld: Brandbaar martiaal tegen gebouwen / caravans / tenten.
En geïnspecteerd op parkeerbeleid. En gelet op verlichting van en rondom het terrein.
Bij Algemeen ronden wordt de camping op Hooft- en Neven punten.
. Hoofdpunten zijn alle zaken op calamiteiten te voorkomen.
. Nevenpunten zijn alle overige zaken.
Er wordt gelet op storingen, lekkages en dergelijke, die niet door het alarmsysteem worden gesignaleerd.
Ook vernielen van martiaal van derden en eigen camping gasten worden gesignaleerd en in het dienst rapport gerapporteerd.
Deze ronden worden op verschillende tijden en wisselende routes gehouden.
Algemene ronde wordt in het begin avond, voor een groot gedeelte per fiets afgelegd,zodat beveiliger, de camping avond tijd rustig heeft, conform de camping reglement.
Daarna zal de beveiliger lopend nachtrondes zijn dienst uitvoeren zonder de gasten te wekken.
Specifieke ronde wordt gehouden bij calamiteiten of als er zich verdachte omstandigheden zijn of voertuigen zich op / nabij het camping terrein bevinden.
Tijdens de zomermaanden zullen deze ronden veelvuldig gereden worden, de beveiliger heeft tijdens deze ronden ook een dienstverlenende taak, zoals EHBO & kleine Brandbestrijding & hulpverlenende Ambulance / Brandweer toegang verlenen en begeleiden kortste route naar plaats bestemming.
Tevens wordt voor de campinghouder elke dienst, een dienstrapportage gemaakt zodat, deze volledig op de hoogte is van onveilige situaties, wat er gebeurt op zijn terrein.

Bij ons bedrijf is er altijd een vaste co├Ârdinator verbonden die 24 uur per dag ter ondersteuning aanspreekbaar is voor het personeel.
Ook zorgt deze voor de begeleiding op de werkplek.

Mocht U vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag van U.
En zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.