Surveance

* Surveillancediensten : dagelijkes tussen 18:00 uur tot 07:00 uur.
Feestdagen verdeeld over 24:00 uur per dag.
* Controle : Brand / Sluitronden en Openingsronden.

Onze beveiligers rijden ronden op verschillende tijden en wisselende routes gereden.
Tijdens periferieronden wordt er gecontroleerd op verdachte omstandigheden.
Controle m.b.t aanwezige verdachte auto's of personen,
Openstaande ramen / Deuren, Zonweringen i.v.m storm,
Brandbaar matriaal tegen gebouwen, brandputten vrij toegankelijke zijn.

* Algemene ronden : worden de bedrijfspanden, Scholengebouwen, Huizen, Bungalows.
Gecontroleerd op Hoofdpunten en Nevenpunten
* Hoofdpunten : zijn alle zaken op calamiteiten te voorkomen.
* Nevenpunten : zijn alle overige zaken.
Er wordt gelet op storingen, lekkages en dergelijke, die niet door alarmsysteem worden
gesignaleerd.
De ronde wordt te voet afgelegd, zodat beveiliger tussen gebouwen kan lopen.
Tevens onveilige situatie's wordt bij facilaire dienst via rapportages op de hoogte gesteld.

* Specifieke ronden : wordt gehouden bij Calamiteiten of Verdachte personen om het
Terrein ophouden. Of specifieke reden is om gebouwen die nacht extra te observeren.

* Brand/Sluit ronden : wordt gelopen nadat, laatste werknemer het gebouw verlaten heeft.
De beveiliger controleerd op Brandgevaar, Apparaten uit staan, Sluit Ramen en Deuren,
Verlichtingen kantoren gangen worden uitgezet, Zonwering opgehaald, Toiletruimten,
Vertrouwelijk papier achter gebleven zijn op bureaus of kopieerapperaten,
Noodverlichting, Nooddeuren, Nooduitgangen vrij toegankelijk zijn,
Lekkage en ander afwijkende zaken, sluit het pand daarna af.

* Opening ronden : Wij openen het pand, Verlichtingen aan.
Zie brand/sluit ronde maar dan andersom.

* Rondentijden : van surveillance auto's zullen wisselend zijn per bedrijf en nacht.
Tijdens ronden wordt te voet de buitenzijde grondig te onderzocht op verdachte situaties.
* Alarm : komt er extra surveillance auto, zodat rondes hun normale doorgang vinden.
* Brand / Sluitronde : of Openingsronde : invuller desbetreffende bedrijf afgesproken.

Bij ons bedrijf is er een coordinator 24 uur per dag ter ondersteuning aanspreekbaar is.
Deze zorgt ook voor begeleiding op de werkplaats.

Mocht u vragen hebben dan vernemen wij dit graag.
En zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.